«

»

Apr 29

Ugglebadet

Förra vintern införde Stockholms stad jämställd snöröjning. Ett testprojekt till en merkostnad på 2,5 miljoner kronor genomfördes. Arbetet ska fortsätta också i år. Konkret handlar den jämställda snöröjningen om att kollektivtrafikstråk samt gång- och cykelvägar prioriteras framför bilvägar. Detta mot bakgrund av att kvinnor går och cyklar i högre utsträckning än män som i stället väljer bilen.

Veckans snöoväder innebar ett elddop för röjningsmodellen. Men det blev snabbt tydligt att den inte tillämpades alls. På DN Åsikt skriver läsaren Carl Edelhjelm att det var just kvinnor som drabbades allra hårdast av snökaoset.Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) erkänner utan omsvep att den jämställda snöröjningen inte har fungerat.Gångvägar och cykelbanor har inte röjts i den omfattning som det är tänkt med prioriteringsordningen, säger Daniel Helldén.

På sjukhusen är det fortsatt hårt tryck på ortopedavdelningarna efter snöfallet. Under en normal vecka i november har ortopedakuten på Danderyds sjukhus runt 50 patienter per dygn. Den 9 november sökte 108 personer vård på ortopeden. Även på Sankt Görans sjukhus har man fått ta hand om stora mängder halkrelaterade olycksfall, under onsdagen inkom 83 fall och på torsdagen 93 fall. Även under fredagen fortsatte det att komma in många skadade personer. Jag beklagar hemskt mycket till personer som har skadat sig. Tanken är att man lättare ska kunna ta sig fram som gående vid den här typen av snöfall. Det är inte bra att vi inte har lyckats med det. Vi har anslagit mer pengar i budgeten vi ska ta i nästa vecka, säger Daniel Helldén.