«

»

Nov 08

Uggeri vertegenwoordiging

Det pågående klimatmötet COP23 i Bonn är en unik chans för Sverige att visa ledarskap i klimatfrågan. Tar klimatminister Isabella Lövin (MP) chansen – eller är inhemska partipolitiska poäng viktigare?Efter att Parisavtalet antogs i november 2015, trädde i kraft ett år senare, och nu har ratificerats av 169 länder, inser allt fler att världen är på väg mot en stor, snabb och omvälvande omställning från fossilt till förnybart och effektivt bränsle – och att det är värdefullt att vara en föregångare i denna resa. Det gör att man attraherar investeringar, kapital och affärer på en ny och snabbt växande marknad.Men Sverige har något som ingen annan har;Uggeri vertegenwoordiging de mest radikala klimatmålen i världen och en demokratisk förankring som saknar motstycke. Till år 2030 ska Sveriges samlade klimatpåverkan minska med 63 procent jämfört med 1990 och transporternas med 70 procent jämfört med 2010.

År 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara netto noll:Uggeri vertegenwoordiging Det betyder att utsläppen ska minska med 85 procent jämfört med 1990, att skogen ska växa och ta upp mer koldioxid, och ökade internationella klimatsatsningar.Att sju av åtta partier står bakom de av riksdagen antagna målen ger en unik långsiktig trygghet åt alltifrån hushåll som funderar på solceller på taket till landets industri som överväger en miljardinvestering i avancerad biodrivmedelsproduktion – och naturligtvis åt andra länder som söker samarbetspartners för övergång till förnybar energi.Framgången påminner om Isabella Lövins tid som EU-parlamentariker, när hon fick hela EU att enas om en historisk skärpning av unionens fiskepolitik. En sådan offensiv samförståndsanda behövs för att omvärlden ska imponeras av Sverige som klimatföregångsland,något som breda näringslivssammanslutningar, kommuner och intresseorganisationer önskar.

Mot ett brett samförstånd i klimatfrågan står partipolitiska egenintressen att konfrontera och demonisera. När Isabella Lövin på Aktuella frågor den 1 november likställer moderaternas klimatpolitik med Trumps är det en grov osanning; Trump förnekar klimathotet medan moderater och miljöpartister har samma klimatmål. De enda partier i riksdagen som har skilda klimatmål är Sverigedemokraterna, som har klart lägre ambitioner än klimatmålsberedningen,Uggeri vertegenwoordiging och Vänsterpartiet som har något högre.Isabella Lövins och Gustav Fridolins Miljöparti fokuserar på klimatsatsningar där oppositionen har andra förslag istället för att söka gemensamma lösningar, och den borgerliga oppositionen överdriver de rödgrönas skuld i att de klimatpåverkande utsläppen inte längre minskar.