«

»

Okt 17

Ugg women

Uppgifter i Göteborgs Posten gör gällande att mannen var en förgrundsgestalt i en av konstellationerna och att det kan handla om en hämnd för en dödsskjutning av en ung man tidigare i juni. Detta vill polisen inte kommentera.Enligt vittnesuppgifter sköts 25-åringen av två maskerade män, som sedan flydde på en moped.Teknikerna söker med metalldetektorer för att leta kulor för att se om flera vapen använts, säger Christer Fuxborg.Offret sköts med flera skott. Men förövarna har också träffat omkringliggande fastigheter. Vittnen talar om träffar på balkonger och möjligen också krossade fönsterrutor.De här personerna skjuter och förstår inte att de sätter andra människor i fara. Det tyder på hänsynslöshet, säger Fuxborg.

Det pågår nu en intensiv insats, bland annat för att kartlägga mannens sista dygn och för att se om det fanns en hotbild mot honom, säger Fuxborg.Sammanlagt har nu sex personer skjutits till döds i området sedan hösten 2013. Området Tynnered/Grevegården/Opaltorget väntas inom kort sättas upp på polisens lista över ”särskilt utsatta områden”.Svaren från den enkät som har skickats till landets sex barncancercentrum i Stockholm, Göteborg, Linköping, Uppsala, Lund och Umeå visar dessutom att merparten av sjuksköterskorna inom barncancervården saknar specialistkompetens – en situation som inte har förbättrats sedan motsvarande granskning gjordes i fjol.

Det är en stor skillnad i komplexitet och vårdlängd på barncancervården jämfört med många andra typer av vård. För att klara detta behövs personal med erfarenhet av den här komplexa vårdsituationen, medicinskt såväl som psykiskt och socialt. Saknas det blir det svårare för dem som ska utföra arbetet och krångligare för patienterna, säger Josefine Palle, barnonkolog och tillförordnad sektionschef på Akademiska sjukhuset i Uppsalas barnonkologiska avdelning.Vi måste premiera avancerade och krävande jobb. Än så länge premieras enklare jobb som har bekväma arbetstider med högre löner. Jag har förlorat ett par stycken sjuksköterskor som har gått till primärvården, till skolor, kommuner eller andra enheter på sjukhuset som erbjuder bättre arbetsvillkor.