«

»

Jul 17

Ugg ultra

GS anonyma skara spelar in människor i smyg. Det kan man göra som seriös journalist också, men dock mycket sparsamt och med stor försiktighet. MEN görs det seriöst ska man ALLTID konfrontera den inspelade med sin riktiga identitet och ge denne en möjlighet att bemöta det som publiceras. Det gör aldrig GS. De ringer från dolda nummer och uppger falskt namn. Ugg ultra Dessutom klipper och förvanskar de inspelningar regelmässigt. De tar bort ord, lägger till ord, lägger in tystnad. I vissa fall läggs dessutom prator på där retoriken är rasbiologisk. Därtill finns ingen ansvarig utgivare för sajten, så något ansvarsutkrävande blir det aldrig tal om när de publicerat sina fulklippta inspelningar, det går inte att ställa någon till svars.

GS bedriver propaganda och det sker på samma sätt som när Ugg ultra Trump och hans administration lägger fram ”alternativa fakta”.I december 2016 publicerade Granskning Sverige en intervju med en känd förintelseförnekare. Under samtalet berättar trollfabrikens intervjuare vad han själv anser om judar. I klippet säger speakerrösten: ” Jag har blivit religiös av att studera judarnas ondskefulla inflytande i världen”.

Judarna sägs sedan ligga bakom både 11 septemberattackerna i New York och Ryska revolutionen: ” alltid hittar man samma folkgrupp på den onda sidan i alla tragedier som hänt genom historien”, fortsätter speakerrösten.I ett annat videoklipp, som publicerades på Youtube i februari 2015, Ugg ultra ringer samma intervjuare upp en journalist på Aftonbladet och argumenterar för att det är farligt för ensamma kvinnor att umgås med Somaliska män eftersom de riskerar att bli gruppvåldtagna.Det andra exemplet, där somalierna nämns, där tycker jag att det är solklart att en åklagare ska inleda en förundersökning. Även det första fallet bör prövas, säger Sven-Erik Alhem.