Så beskriver Bengt Uggla sin nya satsning. Ugg tall boots De goda nyheterna får en egen vinjett, inte bara för att underhålla läsarna. Han vill också påminna sina egna redaktörer om att ”det samtidigt som de negativa nyheterna tenderar att stjäla allt medieutrymme, finns massor med människor och företag som, trots motvinden, vågar satsa på sina drömmar och visioner.Han passar också på att ge ekonomijournalisterna en känga:

Ugg tall boots De hukande ekonomijournalisterna är lika hårt kopplade till pr-domptörernas kommandon i baisse som i börshausse. Lika okritiska som dessa journalistikens hundar varit när de sprungit finansmarknadens ärenden med glada budskap om köp av allehanda obegripliga värdepapper, lika lydiga och svassande är de nu när de rapporterar sina hussars klagan om vikande räntemarginaler. Det är positivt. För bankerna.