«

»

Okt 09

Ugg storlek

Rapporten fokuserar på två underkategorier inom digital reklam: display- och webb-TV-annonsering. Tillsammans utgör dessa 4,2 miljarder kronor eller 33 procent av den digitala kakan.De programmatiska investeringarna 2015 uppgår till 730 miljoner kronor, vilket motsvarar 17 procent av den totala omsättningen inom display och webb-TV. Det är en ökning med 134 procent jämfört med föregående år. Ur ett internationellt perspektiv så är vi är vi relativt sena i utvecklingen. Investeringarna i programmatisk annonshandel väsentligt större på de stora europiska marknaderna. På vissa marknader står programmatisk handel redan för över 50 procent av den samlade investeringen i display och webb-TV. Jag skulle vilja karaktärisera 2015 som genombrottsåret förprogrammatiska annonsköp. Det är inte längre en liten företeelse som några få initierade sysslar med, utan något som alla i mediebranschen förhåller sig till, säger IRM:s vd Madeleine Thor i ett pressmeddelande.rapport om programmatisk handel bygger på datainsamling, nio djupintervjuer samt research och analys av trender i Sverige och internationellt.

Varje år sammanställer analysbolaget Aalund undersökningen PR-barometern, där näringslivsjournalister bland annat svarar på frågor om hur sociala medier används i arbetet.Totalt sett har 900 nordiska näringslivsjournalister svarat på undersökningen, som alltså visar att användandet av sociala medier för att hitta nyheter har ökat markant sedan 2010.Sverige är det land som har den minsta ökningen av journalister som använder sociala medier som källa till nyheter. Detta beror dock på att svenska journalister redan förra året var flitiga användare av sociala medier.Medan Sverige ökade 9 procent ökade användandet i Norge med 10 procent. Danmark och Finland stod för den största ökningen med 13 procent respektive 14 procent.

Norge är det land där journalister använder sig mest av sociala medier som källa till artiklar de publicerat. Där är andelen hela 74 procent. Detta är markant högre än i Sverige och Danmark där 59 procent av journalisterna säger att de använder sociala medier som källa till nyheter.De sociala medier som används mest är Facebook, Twitter och bloggar. En betydande skillnad mellan länderna är att de norska journalisterna använder Twitter mer än sina kollegor i de andra nordiska länderna.Enligt undersökningen använder sig också danska journalister i större utsträckning Linkedin och Youtube än i de övriga nordiska länderna.