«

»

Dec 16

Ugg pris

Jag och mina internationella kollegor, liksom till exempel OECD,Ugg pris kallar detta för en muta, en avsiktlig muta. Utomlands kallas det för ”high level corruption”. Det här är typisk svensk vänskapskorruption, så vanlig att den betraktas som normalitet i vårt land.Samtidigt säger han att den svenska definitionen när det gäller mutbrott är snäv. Det är väldigt få fällande domar. Jag tror inte att de inblandade uppfattar det här som en muta. Utan det uppfattas som normalitet. Men det skulle även kunna ses som trolöshet mot huvudman, beroende på vad försäkringsbolagets ägare tycker.

Även Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på korruption och jäv, säger att det skulle kunna betraktas som en muta.Det är odiskutabelt en otillbörlig förmån hon har fått. Egentligen kan man inte ge grejer kors och tvärs så här utan att man har några personliga relationer av viss dignitet.Ugg pris Då måste man börja förklara sig. Där blir det extra graverande om han får en styrelseplats. Då börjar det bli riktigt knepigt.Vad krävs för att uppfylla rekvisitet för mutbrott?Det ska vara en otillbörlig förmån. Du ska ha fått någonting som du inte kan försvara på något vis. Vi ska inte misstänka att de blir påverkade i sin tjänsteutövning för att de har fått det här.

Olle Lundin säger att det även finns ett allmänintresse i hanteringen eftersom AMF ansvarar för omkring fyra miljoner pensionssparare.Han ser Östermalms-lägenheten som ett typexempel på ”vänskapskorruption”.Man utnyttjar varandras maktpositioner för att skaffa varandra fördelar.Erik Skoglund, delägare och korruptionsexpert på revisionsbyrån EY, säger att Torbjörn Callvik inte borde ha fattat beslutet själv,Ugg pris om att ge Caroline af Ugglas lägenheten.De har varit kollegor och känner varandra sedan tidigare. Det är olämpligt. Han borde diskvalificerat sig från beslutet, och låtit någon annan på Brandkontoret besluta. Som ett kundägt försäkringsbolag borde han förstått att det är en känslig fråga.