«

»

Dec 13

Ugg of australia

I perioder hade ni inte ens råd med tandkräm? Nej, det var en sådan sak som man prioriterade bort. Men det hade nog också med att göra att sådana produkter inte fanns efter kriget i Finland, då fick man lära sig att borsta tänderna med salt. Tvål hade vi. Har du borstat tänderna i salt någon gång? Det är väldigt salt, som att ha ett saltkar i munnen och så är det kornigt.Men din bror sade inte nej till haschpipan och det inspirerade till romanen ”Håpas att du trivfs bra i fengelset”.Ugg of australia Din nya bok handlar också om ditt anhörigskap i relation till bland annat honom, om ditt anhörigskap, om skuld och ansvar?

Men i dag är min bror en ansvarstagande människa och han belastar inte mig på något sätt. Han tar ansvar för sitt liv fullt ut och är nykter och drogfri.Tidigare satte jag gränser genom att tydligt göra klar att jag inte vill ha missbruk i mitt hem. Jag vet att det finns en diskussion om medberoende och att man skulle möjliggöra andras beroendesjukdomar, men jag har haft ett annat förhållningssätt. Jag bestämde mig väldigt tidigt för att så fort jag kan bestämma själv så kommer jag inte att ha missbrukande människor nära mig. Och det har gällt alla; kompisar, anhöriga. Om jag skulle ha släppt in det i hemmet så hade jag ju halkat tillbaka i en oerhörd sorg och ilska,Ugg of australia jag vill inte ha droger nära mig, så enkelt är det.

För mig har det inte varit svårt att sätta gränser. Det som har varit det svåra med att leva nära en missbrukande människa är att man måste ta död på sig själv känslomässigt. Man måste kapa bort. ”Jag älskar dig, men jag måste säga nej till dig”.Ugg of australia Det är där smärtan ligger, i beslutet att inte kunna träffa personen när den har ett pågående missbruk. Alla vi som har fått fatta de besluten går omkring med en ständig längtan efter människor vi älskar, men som vi inte klarar av att träffa.