«

»

Dec 07

Ugg mini bailey bow

Fördröjdes din karriär av att du kände dig motarbetad? Nej, och det gjorde den inte heller av att jag fick barn. Att ha gott om tid är ingen bra grej. Jag jobbar bäst under press. Det där med karriärplanering tycker jag är smörja.Men det dröjde 13 år innan du fick en professur?Ugg mini bailey bow Jag har aldrig fått någonting och det hade aldrig gått om vi inte kämpat för varandra för att professurer skulle inrättas även för oss kvinnor.”Aktiv okunskap” provocerar dig?Ja, det irriterar mig att krav på vetenskaplighet kringgås helt och att högt uppsatta män kan sitta och häva ur sig saker som att ”de har en känsla av att kvinnor inte tar för sig”. Visa i så fall studier som säger att det är så! Jämställdhet tillåts vara en arena för tyckande.

Du sitter i tre styrelser: Premune AB, Swecure AB och Kunskapsdroppen AB. Hur involverad är du i näringslivet?Ugg mini bailey bow Det var oväntat och roligt att ge mig in i näringslivet. Det började med ett patent för att vi gjorde ett fynd i en studie att vissa bakterier skyddar mot födoämnesallergi hos barn. Först fick vi inget företag att intressera sig för upptäckten, men bildades två små företag baserat på idén. Näringslivet är väsensskilt från forskarvärlden. Inom forskningen berättar vi för alla hur vi kommit fram till våra resultat, på näringslivssidan är allt hemligt. Men det är mycket intressant.

Du sade i ”Min sanning” att du slutat cykla. Hur kommer det sig?Jag är disträ och slarvig. Ugg mini bailey bow Här i Göteborg ska man förhålla sig till spårvagnsspår och löv och jag vill inte hamna under en spårvagn. Därför slutade jag för några år sedan att cykla.Jag trodde inte att du skulle acceptera några begränsningar, oavsett om de beror på personlighet, kön eller ålder…?Som biolog tycker jag att det är helt naturligt att kroppen sätter sina begränsningar. Livet är ändligt och vi har inte en 25-årings fysik när vi är 75.