«

»

Dec 08

Ugg med rosett

Dagens unga i Albanien känner frustration över den höga arbetslösheten, den höga korruptionen och att Albanien är utanför EU och därmed utanför de friheter och möjligheter som EU:s medborgare har. Det enda som tänder dessa unga människors hopp om en bättre framtid är att Albanien en dag ska få tillhöra EU.Ugg med rosett Ett välfungerande rättssystem är ett av grundvillkoren för att Albanien ska bli medlem i EU. Nu när EU gett grönt ljus för Albanien som kandidatland måste landet börja ta ett större socialt och rättsligt ansvar för sina medborgare, lagföra de som begår brott och skydda brottsoffer.

Samtidigt har nu EU en unik chans att ställa större krav på Albanien genom att stötta och motivera landet att bekämpa korruptionen,Ugg med rosett förbättra rättsväsendet och stoppa de pågående blodsfejderna.Utvidgningen är ett av EU:s mest framgångsrika projekt som har främjat demokratiska reformer och utveckling i Östeuropa och miljoner människor har rests från fattigdom. Sverige är därför en av de starkaste rösterna i EU för fortsatt utvidgning.

Men stödet för utvidgningen har de senaste åren minskat hos en del EU-länder. Ugg med rosett Samtidigt har en oro vuxit bland många albaner som har fruktat att den ovilja som vissa EU-länder har för utvidgningen ska drabba Albanien. Denna oro måste EU ta på allvar, för om utvidgningen inte hålls högt på EU:s dagordning är risken att Albaniens reformprocess och motivation att demokratiseras minskar avsevärt. Då kommer blodsfejderna i norra Albanien att fortsätta, fattigdomen att växa och fler familjer och fler barn kommer tvingas fly till Sverige och andra EU-länder för att den albanska rättsstaten inte håller.