«

»

Maj 31

Ugg leather boots

Nationalismen går hand i hand med låg tillväxt och/eller ojämnt fördelad tillväxt. När stora grupper människor känner sig övergivna är enkla slagord om förändring, time for change, oerhört attraktiva. Och när förändringen manifesteras i ökad protektionism påverkas hela världen.Stigande räntor i stället för fallande. En hel generation har inte upplevt annat än att priset på pengar ständigt sjunker. Det har successivt blivit billigare att låna samtidigt som värdena på reala tillgångar har stigit.

Men nu är festen snart slut. Lamporna blinkar inför sista dansen. När inflationen tar fart och räntorna börjar stiga kommer uppvaknandet att bli brutalt för många. Och inflationen och räntorna är på väg upp i USA och Kina. Under 2017 kommer dessa jättar att börja exportera inflation till resten av världen.I Sverige är högt belånade hushåll föremål för stor uppmärksamhet. Märkligt nog är det väldigt tyst om högt belånade fastighetsbolag.

När Stockholms finanselit började köpa hyresfastigheter i Bollnäs borde de ansvariga beslutsfattarna ha anat ugglor i mossen. Men de som straffas med sämre lånevillkor blir i stället de unga och nyanlända som ska ta klivet ut på bostadsmarknaden.Realtidsbeteende. Nationalism. Protektionism. Inflation. Stigande räntor. Dessa globala megatrender tog fart långt innan Donald Trump blev presidentkandidat. Han valdes genom att behärska och förstärka några av dem.Men det är en sak att surfa på en våg av missnöje. Det är en helt annan sak att vända missnöje till förnöjsamhet.