«

»

Dec 06

Ugg leather boots

Min dotter fick nyligen en broschyr med rubriken ”Ett enda glas vin kan väl inte skada…?” från barnavårdscentralen.Ugg leather boots På det vill jag svara ett kategoriskt nej. Men budskapet i texten var att mamman kanske inte tänker på det nu, men då barnet längre fram drabbas av koncentrationssvårigheter eller problem i skolan så kan hon mycket väl ha glömt de där glasen vin hon tog under amningen. Och den broschyren är alltså utgiven av en svensk myndighet! Det är en djävulsk ekvation att argumentera kring saker som föräldrar ska få dåligt samvete för i efterhand. Som nybliven mamma kunde jag mycket väl föreställa mig allt som kunde gå åt helvete med mina barn, jag var inte alls en sådan förälder som trodde att allt skulle ordna sig av sig självt.

Makens kollega som kom hit som flykting och inte lyckades amma sitt barn under de svåra omständigheter som rått under kriget hade i många år haft dåligt samvete för att hennes barn utvecklade svår astma. Myndigheterna hade fått henne att tro att det var hennes fel att barnet blivit sjukt för att det inte fått i sig tillräckligt med bröstmjölk.Ugg leather boots Den här kollegan blev så tacksam över mina rön om bröstmjölk. Jag för en kamp mot klåfingriga myndigheter och andra krösamajor.

Råden till föräldrar har också ändrats. I dag rekommenderar man helamning i sex månader,Ugg leather boots men du fick en utskällning för att du helammade din femmånadersbebis och inte gav henne kött och fruktsaft?Från åtta veckors ålder skulle spädbarnen på den tiden ha safttillägg. Ja, jag fick mig en rejäl utskällning på barnavårdscentralen, men just den saken tog jag inte illa vid mig kring för jag visste att jag hade rätt.Känner du som biolog och medicinskt kunnig krav på dig att vara extra bra på att föda barn och annat ”naturligt”?