«

»

Nov 24

Ugg inserts women

Att den svenska nazismens historia skrivs är i grunden bra och i kampen mot nazism och fascism står SD:s nuvarande ledning på samma sida som författarna till den aktuella boken. Om denna kamp och denna historieskrivning skall bli verkningsfull är det dock viktigt att korrekta argument och faktauppgifter används.Ugg inserts women Att ljuga och att urskillningslöst använda nazismens förbrytelser som ett dagspolitiskt slagträ mot demokratiska åsikter som man inte gillar anser vi vara att visa bristande respekt mot nazismens offer.Kuratorer är den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation.

Detta trots att gruppen uppfyller alla krav för ett legitimationsyrke vad gäller kvalificerad högskoleutbildning, patientkontakt, eget behandlingsansvar och nivå av självständigt arbete. De flesta anser att det är en ren lapsus att det är så här. Många, även vårdkollegor,Ugg inserts women tror att de redan har legitimation, men så är inte fallet. Införandet av kuratorslegitimation vore en vinst både för yrkesstatusen och patientsäkerheten, men regeringens passivitet riskerar att stoppa förslaget.Legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården handlar framför allt om patientsäkerhet. Som patient ska man veta vad den man träffar i vården kan och är utbildad för. Man ska också kunna ställa dem till svars, vilket inom hälso- och sjukvården kräver legitimation.

Journalföringsplikt är ett viktigt arbetssätt som höjer kvaliteten inom vården vilket gäller för alla legitimerade yrken.Ugg inserts women Även kuratorer inomprivat hälso- och sjukvårdborde ha journalföringsplikt, men detta är i dag inte ett krav trots deras viktiga roll för patienter. Som arbetsgivare kan man ge enskilda kuratorer möjligheten att föra journal, men det är inte en plikt.Av alla kuratorer är 98 procent socionomer medan åtta av tio har kvalificerad vidareutbildning. De har alltså en högskoleutbildning som är fyra år eller längre men patienten kan inte säkert veta vilken kompetens kuratorn har.