«

»

Nov 21

Ugg grey mini

Till våra viktigaste verktyg hör lagstiftningen. När det gäller människor som strider utomlands för terroristorganisationer kan och ska vi skärpa lagstiftningen. Men när det kommer till att förändra attityder och värderingar som kränker människovärdet räcker det inte med beslut i riksdagens kammare.Ugg grey mini Hur ska vi då kunna förändra det vi inte kan lagstifta om? Tyvärr finns det ingen knapp att trycka på. Ingen quick-fix. Vad vi politiker däremot kan och har ett ansvar för att göra är att ta debatten. Ett hårdare samhällsklimat handlar inte om hur många miljoner som satsas i olika åtgärder, det handlar om hur vi beter oss mot våra medmänniskor.

Det är genom att stå upp för varandra, inte acceptera våld,Ugg grey mini hot, kränkningar eller nedlåtande kommentarer – vare sig på nätet, vid köksbordet eller på skolgården – som jag tror att vi kan mota hatet.Den tiggare du ser på gatan, den person du möter som har en annan tro eller en annan etnisk bakgrund, som kanske flytt från ett krig – den människan har sannolikt också en familj, en mormor, älskar kaffe och drömmer om en bättre framtid. Precis som du.Det är hög tid att vi slutar dela upp människor i grupper och i stället börja betrakta dem som enskilda människor.

Det är människor som förföljs, hatas och förtrycks. Av sina medmänniskor.Ugg grey mini Och det är inte genom att ställa grupper mot varandra vi kan åstadkomma förändring, mer tolerans och mindre extremism, utan genom att se varje människa för vem hen är.När samhällsklimatet i Sverige på bara några år blivit mycket tuffare. När extremismen ökar. När hårda attityder mot invandrare syns allt mer i debatten.När antisemitismen växer sig starkare och hatet mot muslimer blir allt mer högljutt. Då är det dags att vi som vill se ett mer medmänskligt samhälle kliver fram och säger: nu räcker det.