«

»

Apr 27

Ugg cory

Därmed var Sven Lidmans tid i pingströrelsen avslutad, dock inte hans skapande liv; i sitt stora memoarverk skildrade han både vällust och vedergällning. Nu skulle han behöva göra ny entré: en pingstförsamling i Stockholm, Stockholm Karisma Center, har lämnat in en konkursansökan. Pastorerna och församlingsledningen har varit alltför vidlyftiga med församlingens pengar. 12,3 miljoner saknas. Den svenska pingströrelsen börjar bli till åren: 2007 fyller den hundra år. Risken finns att det glesnar i bänkarna. Skilda pastorer vill, inte obegripligt, hitta sätt att få rörelsen att röra sig på nytt. Uppsala har en egen pingströrelse, ledd av Ulf Ekman när han inte – något maniskt – är i Jerusalem för att påskynda ankomsten av det tusenåriga fridsriket. I Knutby – nära Uppsala – har andlig och mänsklig omdömeslöshet lett till katastrof.
Svinintresset”, sa Sven Lidman. 1904 debuterade han som erotisk poet. 1917 blev han omvänd. 1921 anslöt han sig till den unga pingströrelsen och kom under decennier – vid sidan av grundaren Lewi Pethrus – att bli dess mest uppmärksammade predikant. 1948 blev han utstött därför att han offentligt, i predikstolen, gått tillrätta med penningväldet i rörelsen, klirret som tog över anden. ”Svinintresset” kallade han det, utifrån en egendomlig bibeltext om djävulen, de onda andarna, som for in i en svinhjord: ”Svinintresset kan komma upp på plattformen, förstår du, det är ingenting som hindrar. Fåren kunna sitta i församlingen och bli klippta, och svinintresset sitter på plattformen och leder i bön och klipper både får och kuponger.”
Och den som i Stockholm Karisma Center har lämnat räkningen kvar på bordet kan knappast sägas tillämpa Jesu ord ”I haven fått för intet, så given ock för intet”. Offren är inte bara fordringsägarna utan också alla svikna rättskaffens församlingsmedlemmar. ”Karisma” betyder nådegåva. För en nådegåva är 12,3 miljoner ett mycket högt pris. Sven Lidman skulle inte ha tvekat i predikstolen.