«

»

Aug 03

Ugg adirondack tall

Ugg adirondack tall Forskarna kan inte heller se ett samband mellan tidiga betyg och höga resultat i Pisa-undersökningar. De pekar också på att det inte verkar finnas något annat EU-land som har ett betygssystem som reformerats så flitigt som Sverige.Nyligen skrev Kungliga vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola på DN Debatt att varken svensk eller internationell forskning ger stöd för att tidiga betyg skulle ha positiv effekt på elevernas lärande.Lärarförbundet hoppas nu att politikerna tar till sig av kritiken.Det finns ingen vetenskaplig grund att tidiga betyg ska ge positiv effekt. Snarare visar tidiga betyg på negativ effekt, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

Sedan införde man ju nyss betyg från årskurs sex, och att då alliansen, tillsammans med Sverigedemokraterna, ska driva igenom det här förslaget är inte seriöst. Ugg adirondack tall Lärarna har rätt till långsiktiga spelregler om betygen för att kunna fokusera på det som är viktigt och det är undervisningens kvalitet.Hur mottagliga är barn i årskurs fyra för betyg? Det vi ser är att den mest positiva effekten för barn är att de får en bra återkoppling på sin kunskap och sitt fortsatta lärande, och det är inget som betyg gör. I stället får betyg motsatt effekt för de svagpresterande eleverna som med betyg får veta att man inte kan. Det är allvarligt, alla barn ska få utvecklas till toppen av sin förmåga, säger Johanna Jaara Åstrand.

 

Stefan Löfven inledde den sista partiledardebatten i riksdagen innan sommaren med att tala om Socialdemokraternas Ugg adirondack tall jobbagenda.En tredelad satsning på bostäder, kommunikationer och skola.Men statsministern fick mothugg från Anna Kinberg Batra (M) som menade att regeringen inte satsar tillräckligt på skolan och tog upp Moderaternas exempel på en extra mattetimme i skolan. Regeringen lägger elva gånger så mycket på satsningar på högre bidrag än på skickliga nya lärare, säger hon.