«

»

Aug 02

Ugg adirondack rea

Presidenten är alltså döpt, uppvuxen och traumatiserad av den djupa etniska konflikten. Jag vet en del om etniska konflikter och hur om trauman ärvs genom generationer. Det blir knepigt att följa en text som av politiska anledningar (Afrika handlar inte om stamkrig utan om demokrati- och klassfrågor) liksom väjer för det som verkar så uppenbart och så djupt förankrat hos människorna.Jag skulle vilja veta mycket mer om detta; om det koloniala arvet, om varför de etniska motsättningarna mellan just dessa två folk (eller stammar eller grupper) har lett till så oändligt mycket blodsspillan. Jag skulle vilja förstå mekanismerna i dessa upprepade folkmord, en djupdykning i hur de verkar inom människorna i dag.

Ett sätt att gå till väga hade varit att presentera intima porträtt av människor som lever med dessa trauman.Här finns till exempel ett oändligt vackert -foto-porträtt av en kvinna, Justine Nkurunziza, som lett en kvinnodemonstration, en av Johan Perssons fantastiska bilder i boken – hans foton fångar landskapets frodiga skönhet, utarmningen av stadsbilden, våldet och människorna i närgångna porträtt.Men i texten saknas närhet. Här blir det en kort sida om denna till synes fantastiska kvinna. Jag skulle vilja veta allt om henne; om hennes liv, om kvinnornas ställning i samhället och i den pågående konflikten. Som kvinnlig reporter borde Roxvall ha en speciell ingång till en sådan kvinna. Varför utnyttjar hon den inte?

Roxvall skriver: ”Problemet med åldrande härskare som vägrar lämna makten ifrån sig finns över hela Afrika: Zimbabwe, Uganda, Kamerun, Gambia”. Det finns alltså åldrande svarta män som är lika farliga och svåra att bli av med som de åldrande vita männen på vår kontinent.Bokens fantastiska titel: När folk väl har börjat döda varandra är det svårt att få dem att sluta, sägs i förbigående av någon som intervjuas. Men det är ju just detta jag som läsare vill förstå, mekanismerna, känslan! Gräv, gå i närkamp med ett par människor. I stället för att skynda i väg till nästa händelse, nästa politiska utveckling, nästa hotellrum, nästa deadline, nästa utresa och inresa.