Ak2016blog

Om författaren

Datum för registrering: mars 10, 2017

Senaste inläggen

  1. Ugglebadet — april 29, 2017
  2. Uggla — april 28, 2017
  3. Ugg cory — april 27, 2017
  4. Ugg bailey — april 26, 2017
  5. Ugg bonham — april 26, 2017

Listning av viss författares inlägg

Apr 29

Ugglebadet

Förra vintern införde Stockholms stad jämställd snöröjning. Ett testprojekt till en merkostnad på 2,5 miljoner kronor genomfördes. Arbetet ska fortsätta också i år. Konkret handlar den jämställda snöröjningen om att kollektivtrafikstråk samt gång- och cykelvägar prioriteras framför bilvägar. Detta mot bakgrund av att kvinnor går och cyklar i högre utsträckning än män som i stället …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «